Főoldal
SZERZŐI OLDALAK
- Győri Magda
- Németh Norbert
HAZUG ROMÁNC
  A&S Zenei Műhelyek  
LINKEK
2018.07.18. - Frigyes   
Látogatók száma: 154444
Magyarul  English  
HÍREK * KIADVÁNYOK * KONCERTEK * ERCSI ZENEI FESZTIVÁL * IMPRESSZUM

Hazug románc


Deutsch English

Italiano


 „Hazug románc”
 

opera 3 felvonásban

 

zeneszerző: Németh Norbert (1975-)

librettó: Győri Magda (1952- )     A „Hazug románc” című opera 2001-ben készült el.

   2002-ben elkészült a librettó olasz nyelvű műfordítása Várnai Dóra tollából „Romanza mendace” címmel, ezáltal az opera érthetővé válik nemzetközi viszonylatban is.

   2003. nyarára elkészült film promóciós célból, keresztmetszetben mutatja be a „Hazug románc” című operát és a zeneszerzőt. Az opera részletei zongorakíséretes előadásban hangzanak el.

      A „Hazug románcról”

   „A XX. századi operairodalom jelentős és értékes részével szakított az operai hagyományokkal annyiban, hogy a konvencionális librettók helyett (vagy a nagy, a klasszikus drámák felhasználása helyett) új drámai gondolatokat kért eredeti gondolkodású, jelentős drámaíróktól az új opera számára. Debussy, Stravinsky, Honegger, Bartók számára Mallarmé, Ramuz, Lengyel Menyhért, Balázs Béla, és a hozzájuk hasonló, eredeti tehetségű drámaíró lett a „librettista”. Ilyen módon már nem is lehetett többé „libretto”-ról beszélni. Ugyanakkor sehol másutt a modern zenében nem hat annyira a hagyomány, mint éppen a színpadi zenében, bár legyen még oly eredeti, és merész is.

   Mindezt a szövegírói problémát magam is végig éltem és láthattam zenei szinten való súlyosságát is megjeleníteni és megoldani Petrovics Emil „C’est la guerre” című operájának előkészítése és megalkotása során.

   Ezért olvastam nagy érdeklődéssel Győri Magda operaszövegét. Bár jól tudom, hogy az opera sorsa zenében megszólalva dől el, de minden zeneszerzőtudja, hogy mekkora nagy kockázatot jelent egy drámai mű kiválasztása vagy megíratása.

   Győri Magda operaszövege szinte jelenetről-jelenetre nagy lehetőségeket ígér a zeneszerzőalkotói fantáziájának. Bátran ír a klasszikus operai hagyományokra utaló formákkal, és gondolatokkal.

   Rendkívül érdekelne a kiteljesedése a zenében és a színpadon. Ezért remélem a megvalósulását...” (Hubay Miklós, 2001.)  „Németh Norbert, a tehetséges orvos-zeneszerző első operája dallaminvencióját tekintve rendkívül gazdag, színes, ötletes, változatos muzsika. Lírai-, drámai-, karakter-jelenetek jó ízléssel váltakoznak Győri Magda a mai kort ábrázoló, aktuálisan régi-új témát feldolgozó (szerelem-hűség, csábítás, megcsalatás) librettójához írt zenéjében. A „Hazug románc” zenéje a romantikus hagyományokat követi, érzelmi telítettség szüli azt: a vergődőpanasz hangjától a viharosan túlfűtött légkörig hitelesen ábrázolja az emberi lélek megannyi rezdülését.” (Bartal László, 2002.)   Az opera jogainak birtokosa és képviselője az „Ars et Sanitas” Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 9.).

 

  

Németh Norbert

 

Hazug románc

opera három felvonásban

 

Libretto: Győri Magda

 

Tiszteletadás a XIX. századi opera műfajának

 

 

Személyek

Júlia, Richárd fiatal özvegye...........................mezzoszopr

Veronika, Júlia unokahúga..........................mezzoszoprán

Anna, idős özvegy...................................................alt

Rafael, Anna unokaöccse.......................................tenor

Valter..............................................................bariton

Pierre, Valter bérence, a bérgyilkosok vezére............tenor

Carlo, bérgyilkos................................................bariton

Raul, bérgyilkos...............................................basszus

Fülöp, vendéglős.......................................bariton buffo

 

Polgárok, felvásárlók, örömlányok, cirkuszos táncosok, bohócok, vecsernyések.

 

 

Történik a századfordulón egy mediterrán kisvárosban

 

 

 

 

    AZ OPERA CSELEKMÉNYE

 

I. felvonás

   Temető a város közeli domboldalon, háttérben egy templom homlokzata. Késő délután van, hívők gyülekeznek a templomban kezdődővecsernyére. Három irányból három férfi közelít lopakodva egymás felé: Pierre, Carlo és Raul, a bérgyilkosok. Néhány hónapja elvégeztek egy megbízást, és az érte járó jutalom átvételét tervezik este a város fogadójában, ahol megbízójukat várják. A három férfi azon az úton távozik, ahonnan jöttek. Egyre több fény világítja meg az egyik sírt és mellette egy fiatal özvegyet, Júliát. A vecsernye kezdő hangjai kiszűrődnek a templomból. Júlia elhunyt férjét, Richárdot gyászolja. Egy idős özvegy, Anna érkezik Rafaellel, unokaöccsével. A két asszony a közös fájdalmat osztja meg egymással. Anna sajnálja Júliát, ezért eltitkolja előle, hogy tudja, hogy ki az, aki meggyilkolta mindkettőjük férjét. A fiatal özvegy vigasztalhatatlanul roskad férje sírjára. Anna inkább elmegy, mintsem mélyíteni akarná Júlia szenvedéseit. Rafael még marad és bevallja vonzódását Júliának és szerelme oltalmát ajánlja. A fiatal özvegy visszautasítja. A csalódott Rafael magára hagyja Júliát. Az özvegy az élettől és a sötétedőtemető árnyaitól megrettenve indul haza, a város felé. A templomban fölzúg a Magnificat.

 

II. felvonás

   A város főtere. Jobbra nyitott fogadó terasza. A teret polgárok töltik meg, a fogadó teraszán felvásárlók és örömlányok mulatnak. A polgárok egy vándorcirkusz jöttére várnak. Meg is érkeznek a cirkusz hírnökei: bohócok, dobosok, táncosok invitálják az embereket az esti előadásra. Rafael, Pierre, Carlo és Raul is a fogadó teraszán ül. Fülöp, a vendéglős vidáman sürög-forog körülöttük. A polgárok közt látjuk Veronikát, Júlia unokahúgát. Megérkezik Valter. A három bérgyilkos őt várta. Pierre odalép Valterhez, és munkájukért a fizetséget megkapva újra felajánlja szolgálataikat. A polgárok nagy ovációval fogadják a hírt: kezdődik az előadás! Sietve távoznak, a felvásárlók és az örömlányok tovább mulatoznak a fogadóban. A téren átsiető Júliát, aki a temetőből tér haza, Rafael meg szeretné állítani, de Veronika megelőzi. Rafael boldogtalanul távozik. Veronika áradozva mesél Júliának arról, hogy életében először igazán szerelmes, majd vidáman libben tova. A tovább induló Júliához odalép Valter. Júlia - akaratán kívül - egyre inkább a férfi hatása alá kerül. A már-már teljesen lerészegedő mulatozókat Fülöp, a vendéglős távozásra szólítja fel. A nyári éj leszáll, a fogadó kiürül, Júlia és Valter románca fordulóponthoz közeledik. Fülöp magukra hagyja őket. Júlia a férfi csábításának nem tud ellenállni, és elmegy vele. A Hold és a csillagok fénye sejtelmesen borul a városra.

 

III. felvonás

   Júlia szobája. Több hónap telt el. Amikor a függöny fölmegy Júlia az ágyán fekszik és zokog. A közeli templom órája negyedet üt. Veronika a szoba közepén ül és egy késsel almát hámoz. Vigasztalni próbálja Júliát, aki inkább elküldi a lányt. A magára maradó Júlia önmagát vádolja hűtlenségéért, hiszen Valter gyermekét hordja a szíve alatt. Valter azóta nem járt a városban, ám most váratlanul betoppan. Újra eljött erre a vidékre, és első útja Júliához vezetett. Ismét az özvegy kegyeibe akar férkőzni, de az hidegen elutasítja. Valter sértődötten távozik. Júlia Richárd fényképét a szívéhez szorítja. Kétségbeesésében nem tudja, kihez is forduljon. A templom órája felet üt. Júlia az ablakhoz lép azon tűnődve, hogy asszonyi tanácsért tán templomba menjen, amikor az utcán megpillantja Annát. Az idős özvegy bölcsességében bízva fölhívja őt. Anna bejön a lakásba, és Júlia kétségbeesve panaszolja el hűtlenségét férje emlékéhez, terhességét, szégyenét és fájdalmát. A kétségbeesett segítségkérésre Anna nem várt módon reagál. Neki soha sem lehetett gyermeke, s özveggyé válva örökre magányos maradt. Most gonoszul közli Júliával, hogy Richárd gyilkosa Valter! Júlia ájultan zuhan a földre. Anna gúnyosan lép át rajta és távozik. A templom órája háromnegyedet üt. Valtert lelkiismerete és vágya visszahozza. Az ájult asszonyt megpillantva odarohan hozzá, és felcsillanó örömmel veszi észre a nő domborodó hasát. Kezével megérinti, mire Júlia sikoltva éled fel. Gyilkos! - kiáltja. A születendő gyermek Valtert elbizakodottá teszi, könnyelműen hárítja el a vádat, semmit sem észlelve az asszony gyötrelmeiből. Követelőzni kezd, hogy válasszon a halott férj és ő, a gyermek apja között. Júlia végső kétségbeesésében elszántan megragadja az éles almapucoló kést. Sötétség borítja el a színpadot, s mindent betölt a templom harangzúgása, amely órát üt.

 

 


sitemap