Főoldal
SZERZŐI OLDALAK
- Győri Magda
- Németh Norbert
HAZUG ROMÁNC
  A&S Zenei Műhelyek  
LINKEK
2018.06.24. - Iván   
Látogatók száma: 153292
Magyarul  English  
HÍREK * KIADVÁNYOK * KONCERTEK * ERCSI ZENEI FESZTIVÁL * IMPRESSZUM

Monsignore del Dongo
A pármai kolostor

 

 

 

Monsignore del Dongo

Opera négy felvonásban

 

Szövegkönyv: Győri Magda

Stendhal „A pármai kolostor” című regénye nyomán

 

 

 

Az opera cselekménye:

I. felvonás.

1. kép. Sanseverina hercegné palotája Pármában. Párma előkelőségei mulatnak Sanseverina hercegné bálján. A liberálisok gúnyosan tréfálkoznak IV. Ernesto Ranuccióról; Párma fejedelméről. Mosca gróf - Párma miniszterelnöke, a hercegné kedvese - a házigazda szerepét tölti be. Mosca hívei éltetik a grófot. A bál forgatagában Mosca feleségül kéri Ginát - Sanseverina hercegnét -, de egyelőre csupán ígéretet kap válaszul. A bálon jelen van Fabio Conti tábornok - a várbörtön frissen kinevezett parancsnoka - és leánya Clelia is. A dúsgazdag Crescenzi márki a gyönyörű Cleliáért házassági ajánlatot tesz Conti tábornoknak. Megérkezik monsignore Fabrizio del Dongo - a hercegné unokaöccse -, akinek jelenléte felkavarja a bálozókat. A jóképű, életvidám fiatalembert erős érzelmi szál köti Ginához. Mosca grófban fellángol a féltékenység. Clelia és a bálozó hölgyek nagy érdeklődést tanúsítanak Fabrizio iránt. Fabriziónak is feltűnik Clelia. A gazdag vőt remélő Conti tábornok ezt észreveszi és ezért azonnal távozik a lányával. A vendégek szórakoztatására színészek lépnek fel. Produkciójuk címe: „Arlecchino és a Szerelem Istennője”. Giletti a  ripacs - Marietta szeretője - játssza Arlecchinot, Marietta pedig a Szerelem Istennőjét. Játékukhoz a vén Mammaccia asszisztál. Az előadáshoz kapcsolva Marietta kikezd Fabrizióval, a féltékeny Giletti őrjöngeni kezd, a bál botrányba fullad. 2. kép. Út Párma közelében. Erdő széle. Fabrizio és gyermekkori tanítója Blanes abbé búcsúzik egymástól. A fiatalember életének szorongásairól és nagy kérdéseiről beszél, míg az öreg abbé óva inti őt a csillagokból kiolvasott tragikus jövőképével. A rémült Fabrizio magára marad kétségeivel. Ekkor tűnik fel a színen Marietta és a Mammaccia, akik a féltékeny Giletti elől menekülnek. Mariettát (aki közben Fabrizio szeretője lett) Mosca gróf távolíttatja el Pármából, hogy védje vele a monsignore jó hírét és ezzel is Gina kedvére tegyen. Fabrizio éppen akkor találkozik Mariettával és a Mammacciával, amikor a menekülőket utoléri Giletti. A ripacs tőrt ránt, a dulakodás során Fabrizio megöli Gilettit.

 

II. felvonás.

1. kép. Sanseverina saccai kastélyának szobája. A feldúlt hercegné szemrehányást tesz Mosca grófnak, hogy nem tudja kiszabadítani a gyilkosságért várbörtönbe zárt Fabriziót. A gróf segítségül maga helyett Ferrante Pallát ajánlja. Palla a forradalmár költő, aki orvos és útonálló is egy személyben, szerelmes Ginába. Sanseverina felhasználva a férfi vonzalmát, arra kéri segítsen kiszabadítani Fabriziót, akár egy forradalom árán is. Ferrante Palla magára vállalja a feladatot. 2. kép. A várbörtön udvara.  Fabrizio fogsága alatt rátalált a rég várt szerelemre és a boldogságról álmodik börtönszobájában. Clelia, aki itt él apjával a várbörtön parancsnokával, viszont szereti őt. A szerelmesek közös vágyakat szőnek. Megjelenik Conti tábornok, aki sürgeti Clelia házasságát Crescenzi márkival. Az apa és leánya közötti vitának a Pármában kitört forradalom hangjai vetnek véget. Miközben a katonák harcolnak a fellázadt, Ferrante Palla által vezetett néppel; Fabrizio Clelia és Palla segítségével kiszabadul.

 

III. felvonás.

Szoba Sanseverina pármai palotájában. Az ismét estélyre készülődő Ginához váratlanul betoppan Fabrizio. Kölcsönös szemrehányásaikból kiderül, hogy a szökött monsignoret a hercegné bújtatja. Vitájuk veszekedéssé fajul amikor Fabrizio megtudja, hogy Clelia már Crescenzi márki felesége. Fabrizio mindenért Ginát okolja, aki az érdemtelen vádakat hallgatva megelégeli a szeretetével visszaélő fiatalember viselkedését és dühében hozzájárul ahhoz, hogy a bálon Fabrizio búcsúzzon el Cleliától. A magára maradt Gina nehezen palástolja összetört szívét. Változás /a helyszín ugyanaz mint az I. felvonás 1. képe/. Sanseverina csatlakozik a bálozókhoz. Amikor megérkezik Clelia a férjével, Crescenzi márkival, már Fabrizio is a teremben van. Mosca gróf magával vonja a márkit, így Clelia a bálozók kíváncsi tekintete által kísérve Fabrizióhoz lép. Mialatt a házi színpadon fellép egy énekesnő: Clelia és Fabrizio szerelme ismét fellángol. Egymásra találásukat durván megszakítják a megjelenő katonák, akik az új fejedelem, a fiatal V. Ernesto Ranuccio nevében újra letartóztatják Fabriziót. Az ismét botrányba fulladt bálon váratlanul személyesen megjelenik az új uralkodó, aki már régóta erősen vonzódik a hercegnéhez. V. Ernesto Ranuccio felajánlja Ginának, hogy ha csak egyetlen éjszakára is az övé lesz; Fabrizio bántatlanul élheti tovább az életét. Sanseverina hercegné rááll a vásárra és Fabrizio életéért cserébe meghozza az áldozatot: elmegy a fejedelemmel.

 

IV. felvonás.

1. kép. Sanseverina saccai kastélyának szobája. /Ugyanaz mint a II. felvonás 1. képe./ Három hónappal később. Gina levelet kap Fabriziótól, amelyben a fiatalember engesztelésül megköszöni a szeretetét és miközben hasonló érzéseiről biztosítja Ginát, örömmel értesíti, hogy Cleliával titokban megtalálták a boldogságot és ezt kívánja a hercegnének és a grófnak is. Belép Mosca gróf. Sanseverina hirtelen döntéssel vágja ki magát bonyolult érzelmei közül és végre válaszul a régen feltett kérdésre: kezét nyújtja a grófnak. 2. kép. A pármai San Giovanni székesegyház. Fabrizio a szószékről prédikál a híveknek. Az oltárnál ministránsok és a misét celebráló pap. Váratlanul Clelia tántorog be a templomba sápadtan, gyengén. A hozzá siető Fabrizio karjaiba omlik. Clelia gyermeküket elvetélte, haldoklik. Már a szerelem ereje sem képes őt életben tartani. Fabrizio elbúcsúzik halott kedvesétől, majd fájdalmában holtan esik össze.

 

© „Ars et Sanitas”

 

 

 

 


sitemap