Főoldal
SZERZŐI OLDALAK
- Győri Magda
- Németh Norbert
HAZUG ROMÁNC
  A&S Zenei Műhelyek  
LINKEK
2018.06.24. - Iván   
Látogatók száma: 153289
Magyarul  English  
HÍREK * KIADVÁNYOK * KONCERTEK * ERCSI ZENEI FESZTIVÁL * IMPRESSZUM

Lear
Britanniai Lear

 

Britanniai Lear

Opera három felvonásban

 

Szövegkönyvét Győri Magda írta

         William Shakespeare „Lear király” című drámája
              (Vörösmarty Mihály fordításában)
        és néhány szonettje (Szabó Lőrinc fordításában) felhasználásával

 

 

Az opera cselekménye:

 

I. felvonás.

1. kép. Lear király palotája, egy félreeső terem. Elsőként Goneril vall szerelmet Edmundnak, majd távoztával a húga, Regan. Mind a két fejedelmi nő elárulja tervét - amely ugyanaz -, a korona és Edmund megszerzése. Nem titkolják mennyire várják atyjuk és férjük halálát. Regan távozása után a fattyú Edmund leplezi le „ars poeticá”-ját - a hatalomra tör, nem válogatván az eszközökben, miközben gyűlöli atyját Gloster grófot és féltestvérét a törvényes Edgárt. Megbízza szolgáját Oszvaldot - aki szintén szerelmes gazdájába -, hogy postázzon egy sorsdöntő levelet.  2. kép. Lear király palotája, trónterem. Lear király betöltvén nyolcvanadik életévét visszavonul az uralkodástól. Birodalmát felosztja három leánya között, de előbb megkérdezi tőlük ország-világ előtt, hogy mennyire szeretik őt. Goneril és Regan egymáson túltéve bizonygatják végeláthatatlan szeretetüket. Atyjuk meghatódik szép szavaiktól. Cordelia - a király legkisebbik leánya - nem vesz részt a versengésben, őszinte érzéseit nem tudja szavakba önteni nővérei álnok hazugságai után. Lear király megátkozza Cordeliát, kiűzi az országból és a birodalmat két részre ossza Goneril és Regan között. Cordelia - aki a francia király hitvese - elhagyja Britanniát.  3. kép. Gloster gróf kastélya. A fattyú Edmund elhiteti apjával - egy saját maga által hamisított hazug levéllel -, hogy Edgar, apjuk életére tör. Gloster elfogató parancsot ad ki Edgar ellen, hogy hóhér kezére adja fiát, s közben rábízza Edmundra titkát: tagja annak a Lear királyt óvó titkos társaságnak, akik a francia királlyal szövetkeztek. Edmund felhasználva mindezt; szökésre buzdítja az ártatlan Edgárt és elsiet, hogy elárulja apja titkát Cornwall fejedelemnek. A Goneriltől elűzött, felzaklatott, Regant kereső Lear király érkezik kíséretével. Regan, - aki férjével Cornwall herceggel, Gloster grófnál vendégeskedik - elutasítja és Gonerilhez visszaküldi apját. Lear válaszul elküldi kíséretét, megátkozza szörnyeteg leányait és a pusztai magányt választva inkább, dúltan távozik. A foglyul ejtett Gloster grófot hozzák Cornwall fejedelem elé. A fejedelem vádjaiból a gróf megbizonyosodik Edmund árulásáról és Edgar ártatlanságáról.

 

 

II. felvonás.

1. kép.  Fenyér.  A kihalt, vad vihartól sötétlő, rémisztő, éji  pusztán  rongyaiba burkolózva, magányosan bolyong a magát bolondnak tettető Edgar. A tomboló vihar elől egy parányi kunyhóban keres menedéket. Feltűnik Lear, aki úgy tűnik eszét vesztette csalódásának kínjaiban. Átkai, halál utáni vágyakozása túlharsogja a vihar tombolását. Kent gróf csatlakozik hozzá - hű embere, aki a titkos társaság tagjaként már értesítette Cordeliát és a francia királyt Lear szomorú sorsáról -, hogy Doverbe kísérje. Edgar - szegény Tamásként - megismerkedik velük. A vihar őrjöngése közben, - a Cornwall által megvakított - Glostert vezeti hozzájuk egy aggastyán. A szenilitásába burkolódzott Lear nem ismer meg senkit. Kent Leart támogatva Dover felé indul, Edgar pedig a vak Glostert vezetve küzd tovább a tomboló elemekkel.  2. kép. Gloster gróf kastélya.  A grófi címet - szolgálataiért - megörökölt Edmund szobájában pihen. Miközben szerelmesen évődik szolgájával Oszvalddal, a megözvegyült Regan, majd Goneril látogatja meg.  Regan szerelmi zálogra és házassági ajánlatra vár. Goneril pedig megfenyegeti Edmundot, hogy megöli ha húgához húz inkább és felbíztatja, hogy ölje meg férjét, Alban fejedelmet.  3. kép. Fenyér, valahol máshol. A vak Gloster öngyilkossági szándékát meghiusítja Edgar, miközben leleplezi magát atyja előtt. Gloster gróf halála előtt elnyeri fia bocsánatát. Edgar megesküszik atyjának, hogy az igazságszolgáltatás keze el fogja érni Edmundot.

 

 

III. felvonás.

1. kép. A francia tábor Dover mellett. Cordelia - atyja védelmére - Dovernél partra száll a francia sereggel. Itt találkozik Kent gróffal és apjával. Lear szelleme kitisztul Cordeliát látva és elkergetett leányától bocsánatot kér. Cordelia boldogan burkolja atyját feltétel nélküli szeretetébe.  2. kép. Csata. A brit csapatok és a francia sereg Dovernél csap össze. A véres küzdelem francia vereséggel ér véget, bár a győztes brit seregnél is nagy a veszteség.  3. kép. A brit tábor Dover mellett. Edmund a győzelmet ünnepli Regannal, aki váratlanul rosszul lesz. Rosszullétére magyarázatot a betoppanó Goneril ad. Megmérgezte húgát, hogy így szerezze meg magának Edmundot és a hatalmat. Regan utolsó erejével leszúrja Gonerilt, hogy megakadályozza annak terveit. Mind a ketten meghalnak. A győztes Alban fejedelem közeledik Edgar és katonák kíséretében. A már Edmundról mindent tudó fejedelem megbünteti a gonosz fattyút. A haldokló Edmund gúnykacajával tudtukra adja, hogy a csata után megölette Lear királyt és Cordeliát. Edmund halálát Oszvald siratja, aki önkezével vet véget életének. Kent kíséri a Lear és Cordelia holttestét hozó katonákat, majd haldokolva borul a halott király lábához. A szörnyű eseményeket csak Edgárnak és Alban fejedelemnek sikerül túlélnie. Így a fejedelem az, aki végezetül kimondja a végső tanulságot.

 

© „Ars et Sanitas”

 

 

 

 


sitemap