Főoldal
SZERZŐI OLDALAK
- Győri Magda
- Németh Norbert
HAZUG ROMÁNC
  A&S Zenei Műhelyek  
LINKEK
2018.06.24. - Iván   
Látogatók száma: 153287
Magyarul  English  
HÍREK * KIADVÁNYOK * KONCERTEK * ERCSI ZENEI FESZTIVÁL * IMPRESSZUM

Princeps Transsylvaniae
Bethlen

 

 

 

Princeps Transsylvaniae

opera három felvonásban, hat képben

 

szövegét írta:   Győri Magda

 

 

 

Az opera cselekménye:

 

I. felvonás.

1. kép. Gyulafehérvár 1619. Báthory Anna előtt börtönében megjelenik halott nagynénje Báthory Erzsébet, aki fejére olvassa a Báthoryak-átkát, majd bejönnek a bírák, akik ítéletet hirdetnek felette. Vagyona elkobzására ítélik, életét a fejedelem, Bethlen Gábor parancsa menti meg. A börtön ajtaján beront a fejedelem felesége: Károlyi Zsuzsanna. Miután a két asszony magára marad a féltékeny Károlyi Zsuzsanna száműzi Lengyelhonba Báthory Annát azt ígérve cserébe, hogy így majd végre 15 év után fejedelemhez méltóan eltemettetheti bátyját, Báthory Gábort. Báthory Anna elfogadja az alkut, de kijelenti, hogy nem mond le a fejedelem, Bethlen Gábor szerelméről. A fejedelemasszony szabadon engedi börtönéből Báthory Annát, de előbb a két asszony kölcsönösen megátkozza egymást.  2. kép. Sárospatak 1619. Egy vidám, boldog őszi reggel a Rákóczi várban. A fiatal Rákóczi György és felesége, az éppen állapotos Lórántffy Zsuzsanna boldogan éli meg három éves házassági évfordulóját. Őszinte szerelemmel szeretik egymást és hálásak Istennek boldogságukért. Idilljüket a fejedelem, Bethlen Gábor megérkezése szakítja meg. A protestáns magyar főurak Rákóczi Györgyöt bízták meg azzal, hogy Bethlen Gábort hadai élén hívja ki Erdélyből, hogy az egyesített magyar csapatokkal segítsék a csehországi protestánsok Habsburgok elleni harcát a vallás- és az ország szabadságáért. A had hajnalban indul tovább. A fejedelem mielőtt visszavonulna szállására őszintén feltárja lelkét Rákóczi Györgynek. Fájdalom emészti gyermekeinek halála és beteg, boldogtalan, féltékeny felesége miatt. Mialatt a magára maradt Bethlen Gábor szobájának erkélyén levegőzik Báthory Anna jelenik meg a palotakertben. Az asszony szerelmével csábítja az önmagával küzdő, vágyainak ellenálló férfit. A fejedelem elutasítja, a csalódott Báthory Anna elmegy. A csillagfényes éjszakán a másnap hadba induló Rákóczi György szerelmes vallomással búcsúzik feleségétől. Egymásra talált szívük fogadalmához csatlakozik a magányában gyötrődő Bethlen Gábornak a magyar nemzet felemelkedéséhez és szabadságához kötődő esküje.

 

II. felvonás.

1. kép. Kassa 1620. A magyarországi nagyurak az egyre jelentősebb győzelmeket arató Bethlen Gábort királyukká választják. Bethlen Gábor elfogadja a titulust, de a koronát nem. Díszes ünnepségen vall terveiről, tervezett politikai lépéseiről. Rámutat arra, hogy a legszükségesebb a magyar-magyar közötti összefogás. Rákóczi Györgyöt Felső-magyarországi főkapitánnyá nevezi ki. Az ünnepség végén kettesben marad a király és a királyné. Ismét súlyos veszekedés tör ki a házastársak között. Bethlen Gábor őszinte szeretettel, vágyva közeledik feleségéhez, de a féltékenységében és betegségében a fájdalomtól szinte eszét vesztett Károlyi Zsuzsanna elüldözi magától. A magára maradt Károlyi Zsuzsannán újabb rosszullét vesz erőt. Kéreti Lórántffy Zsuzsannát. A két asszonyi lélek egymásra talál. A hitében erős, házasságában boldog, szerelmében biztos fiatalasszony végső megnyugvást nyújt a haldokló királynénak. A megbékélt lélek, ima közben, Lórántffy Zsuzsanna karjai közt tér meg Istenéhez. 2. kép. Gyulafehérvár 1625. A megözvegyült, elfáradt, a magyar királyi címéről lemondott Bethlen Gábornak politikai okokból házasodnia kell. A legjobb megoldást keresve a brandenburgi választófejedelem húgát: Katalint választja. Nem tudja, hogy mialatt megbízza Rákóczi Györgyöt, hogy utazzon el és hozza el számára az ifjú arát; Báthory Anna titokban kihallgatja beszélgetésüket. Miután Rákóczi György elment Báthory Anna előlép rejtekéből és szemére veti Bethlen Gábornak, hogy nem őt akarja feleségnek. A fejedelem végső leszámolásra szánja el magát és a még mindig szerelmét bizonygató asszonyt az őrséggel elkergetteti és vérebeit uszítja utána.  3. kép. Erdőszéle. Vihar. A bukdácsoló, kifulladt Báthory Anna végső erőfeszítésével támolyog elő az erdőből és összeesik. Halálos víziójában ismét megjelenik előtte halott nagynénje Báthory Erzsébet, aki számon kéri tőle az életét mivel nem fogadta meg az ő intelmeit. Tébollyá fokozódó gúnyos őrülete végigkíséri Báthory Anna haldoklását.

 

III. felvonás.

1. kép. Gyulafehérvár 1629. Az ifjú fejedelemasszony, a szép Brandenburgi Katalin szerelmes évődése a híresen nőfaló, házasember Csáky Istvánnal egy időben zajlik azzal a lázas készülődéssel, ahogy a palota hazavárja a halálosan beteg, öreg fejedelmet, Bethlen Gábort. Megérkezik a kíséret és a hordszékre emelt fejedelem. Bethlen Gábor végakarataként olyan feladattal akarja megbízni Rákóczi Györgyöt, ami összeegyeztethetetlen a nagyúr erkölcsi hitvallásával. Rákóczi György a kérést megtagadva távozik. Bethlen Gábor utolsó szavaival Erdély jövőjét féltve, felesége Katalin érdekeiért emel szót. A magára maradt, Istenhez fohászkodó, életével megbékélt Bethlen Gábor a 49. születésnapján meghal. Lelke boldog szárnyalással egyesül Báthory Anna reá váró szerelmes lelkével. A hatalommal járó feladatoktól megrettenő Brandenburgi Katalin Csáky Istvánnal együtt megszökik. A nemesek Rákóczi Györgynek ajánlják fel Erdély elárvult fejedelmi trónját.

 

 © „Ars et Sanitas”

 

 

 

 


sitemap