Főoldal
SZERZŐI OLDALAK
- Győri Magda
- Németh Norbert
HAZUG ROMÁNC
  A&S Zenei Műhelyek  
LINKEK
2018.07.18. - Frigyes   
Látogatók száma: 154446
Magyarul  English  
HÍREK * KIADVÁNYOK * KONCERTEK * ERCSI ZENEI FESZTIVÁL * IMPRESSZUM

Működési szabályzat 

„A&S” Zenei Műhelyek

 

Működési Szabályzata

 

 1. Az „A&S” Zenei Műhelyek - továbbiakban Műhelyek - alapítója és működtetője az „Ars et Sanitas” Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 9. III. em. 12).

 2. A Műhelyek alapítási dátuma: 2003. november 12.

 3. Az „Ars et Sanitas” Bt. a Műhelyeket határozatlan időre, fiatal zeneművészek számára hozza létre azzal a céllal, hogy megfelelő vezetők irányításával, Műhelymunka gyanánt foglalkozzanak a komolyzene területén tevékenykedő magyar zeneszerzők 2000. január 01. után létrejött alkotásaival.

 4. A Műhelyek tagja mindazon zeneművész lehet, aki magáénak vallja a Műhelyek céljait, törekvéseit, elfogadja Működési Szabályzatát és aláírja a Belépési nyilatkozatot. A Belépési nyilatkozathoz mindenkinek egy részletes szakmai önéletrajzot, teljes elérhetőséggel is mellékelnie kell.

 5. A Műhelyek tagjainak sorából kizárható az, aki vét a Műhelyek Működési Szabályzatában foglaltak ellen.   

 6. A Műhelyek mindenkor a Műhelyek Alapító levelében foglaltakat kell, hogy kövessék céljaik, törekvéseik és felépítésük tekintetében.

 7. A Műhelyek munkáját az „Ars et Sanitas” Bt. vezetői irányítják a felkért művészeti vezetővel és a megbízott Műhely vezetőkkel együttműködve. Az „Ars et Sanitas” Bt. a felkért Művészeti vezetővel és a megbízott Műhely vezetőkkel munkájukkal kapcsolatos külön személyre szóló szerződést köt.

 8. A Műhelyek alapító tagjaivá azok a fiatal zeneművészek válnak, akiket személyre szólóan meghív a Műhelyeket létrehozó „Ars et Sanitas” Bt. A művész Nyilatkozat aláírásával vállalja el az alapító tagságot.

 9. Az alapító tagok privilégiuma, hogy egyéni produkciójuk esetén akkor is a Műhelyek támogatását élvezik, ha produkciójuk tartalma hozzávetőlegesen 25%-ban tevődik össze XXI. századi magyar komolyzenei művekből.

 10. Ezzel szemben azok a művészek, akik 2005. január 01-ig csupán tagjaivá válnak a Műhelyeknek hozzávetőlegesen 50%-ban, míg a 2005. január 01. után belépők már hozzávetőlegesen 75%-ban kell, hogy az egyéni produkciójukban XXI. századi magyar komolyzenei művet szerepeltessenek ahhoz, hogy a Műhelyek támogatását élvezzék.

 11. A XXI. századi Magyar Komolyzene Énekes Műhelye” alapító tagjai továbbá még azzal a privilégiummal is rendelkeznek, hogy ha Műhelyük az „Ars et Sanitas” Bt. által elsőként megbízott vezetője a későbbiekben már nem tudja ellátni vállalt feladatát, akkor az alapító tagok maguk közül választhatnak új vezetőt, illetve közös döntés alapján hívhatnak meg valaki mást, és ez a Műhelyük bármikori vezető váltásánál jogukban áll.

 12. Az „A&S” Zenei Műhelyeket létrehozó „Ars et Sanitas” Bt. biztosítja, hogy mindenkor a szerzői jogi törvények szigorú betartásával foglalkozik a művekkel.

 13. A Műhelyek munkájuk során kizárólagosan a 2000. január 01. után létrejött alkotásokkal foglalkoznak.      

 14. A szerzők, miután felkeresték az általuk kiválasztott Műhely vezetőjét és tájékoztatást kaptak lehetőségeikről, a közös munka érdekében teljesíteniük kell a Műhely vezetőjének kéréseit arra vonatkozóan, hogy hány példányban kell művüket a Műhelymunkához rendelkezésre bocsátaniuk, illetve a Műhely vezetőjének jogában áll a művel kapcsolatos szakmai ajánlásokat kérni a szerzőtől.

 15. Az „Ars et Sanitas” Bt. a szerzőkkel minden esetben megállapodást köt, amikor művük az „A&S” Zenei Műhelyekben munkafolyamatba kerül.

 16. Az „A&S” Zenei Műhelyek zenei archívumot állít össze (kották, képi-, és hangrögzítések gyűjteményét) a Műhelyek által feldolgozott művekből, kizárólagosan a Műhelyek részére archiválási, dokumentálási célból. A szerzők erre a célra is kötelesek egy példány - lehetőségeiknek megfelelő - kotta, képi-, illetve hangrögzített anyagot művükből az archívum kezelőjének átadni.

 17. Az adott művek első előadásának, első hangfelvételének jogát a Műhely Alapítója részére Szerző anyagi ellenszolgáltatás nélkül biztosítja, erről külön nyilatkozik.

 

Debrecen, 2003. november 12.

Győri Magdolna

ügyvezető helyettes

Dr. Németh Norbert

ügyvezető


 

 

 


sitemap