Főoldal
SZERZŐI OLDALAK
- Győri Magda
- Németh Norbert
HAZUG ROMÁNC
  A&S Zenei Műhelyek  
LINKEK
2018.06.24. - Iván   
Látogatók száma: 153283
Magyarul  English  
HÍREK * KIADVÁNYOK * KONCERTEK * ERCSI ZENEI FESZTIVÁL * IMPRESSZUM

„A&S” Zenei Műhelyek
Az „Ars et Sanitas” Művészeti és Szolgáltató Bt. létrehozta az

„A&S” Zenei Műhelyek - et,

amely kortárs magyar komolyzeneszerzők 2000. január 01. után született műveinek betanulásával és lehetőségek szerinti bemutatásával hivatott foglalkozni.

 

 

Az „A&S” Zenei Műhelyek alapító levele

Az „A&S” Zenei Műhelyek Működési Szabályzata

Az „A&S” Zenei Műhelyek 5 éves Jubileumát ünnepli

 

A politikamentes formában működő Műhelyek-et négy Műhely alkotja:

 

A XXI. századi Magyar Komolyzene Énekes Műhelye

A XXI. századi Magyar Komolyzene Hangszeres Műhelye

A XXI. századi Magyar Komolyzene Kórus Műhelye

A XXI. századi Magyar Komolyzene Zenekari Műhelye

           

A Műhelyek művészeti vezetője: Bartal László,a Magyar Állami Operaház karmestere.

 

 

A Műhelyek alapítója és működtetője, az „Ars et Sanitas” Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság a zeneszerzőkkel adott műre/művekre vonatkozó külön megállapodás szerint kezdheti meg a művek/művekkel kapcsolatos Műhelymunkát.

Ez nemcsak a mű/művek „kottaszerinti" betanulását jelenti, hanem a megfelelő, művészi színvonalú és értékű interpretációhoz szükséges technikai, gyakorlati felkészítéseken túlmenően egy szoros művészeti közösségként biztosítani a kortárs magyar zene méltó megszólaltatását lehetőségek szerinti helyszíneken, rendezvényeken, mely irányába az alapító a szükséges promóciós lépéseket is megteszi.

 

A Szerzőkkel Műhelyeink személyes vagy írásban történő megkeresése után tudunk megállapodni a műre/művekre vonatkozó lehetőségekről.

Ehhez szükséges a 2000. január 01. után született, szerző által javasolt zenemű kottája (lehet kézirat), és/vagy hanghordozója, melyet a Műhelyek rendelkezésére bocsát két példányban kitöltött átvételi elismervény ellenében.

 

Nagy örömmel és feladatra készen várjuk a kortárs magyar komolyzeneszerzők jelentkezését 2000. január 01. után született műveikkel.

 

Zeneszerzők, akikkel az A&S Zenei Műhelyek kapcsolatban áll:

akik megtiszteltek műveikkel illetve akik együttműködési szándékukat jelezték.

 

Bánkövi Gyula

Bujtás József

Derecskei András

Dinnyés Dániel

Dragony Tímea

Dubrovay László

Dukay Barnabás

Durkó Péter

Fehér György Miklós

Fekete Gyula

Futó Balázs

Hollós Máté

Horváth Balázs

Horváth Barnabás

Horváth Márton Levente

Jeney Zoltán

Kára Béla

Kerékfy Márton

Király László

Kocsár Miklós

Leszkovszki Albin

Madarász Iván

Magala Ronnie

Maróti Emese

Németh Norbert

Nógrádi Péter

Pongrácz Zoltán

Rózsa Pál

Luis Saglie

Siska Ádám

Soós András

Soproni József

Sugár Miklós

Szalai Katalin

Szekeres László

Tihanyi László

Tóth Armand

Tóth Péter

Vajda János

Virágh András Gábor

Zarándy Ákos

Zombola Péter

 

A Műhelyek tagfelvételi módja

A belépni kívánó előadóművész, művész növendék 2 példányban kitölti és aláírja a Belépési nyilatkozatot (rtf, pdf), melyben megjelöli a négy Műhely közül azt, amelynek tagja kíván lenni.

A Belépési nyilatkozat mellett szükséges kitöltenie egy adatlapot (rtf, pdf), valamint egy részletes szakmai önéletrajzot kell a nyilatkozathoz mellékelnie, a későbbiekben dokumentációs és promóciós célból is.

A dokumentumokat a belépni kívánó személyesen átadhatja a Műhelyek egyik vezetőjének vagy közvetlenül eljuttathatja a lenti postacímre.

A benyújtott  dokumentáció alapján a Műhelyek vezetősége (a Műhelyek alapítója, művészeti vezetője és a Műhelyek megbízott vezetői), szükség esetén felkért szakemberek bevonásával dönt a belépni kívánó taggá nyilvánításáról, mely akkor válik érvényessé, ha a belépni kívánó a Belépési nyilatkozat egy példányát a Műhelyek által aláírt formában visszakapja.

 

Várjuk minden érdeklődő jelentkezését, aki a Műhelyek munkájában részt kíván venni!

 

Jelentkezés, illetve további részletes információ:

 

Postacím:

     „Ars et Sanitas” Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság (röv.: „Ars et Sanitas” Bt.)

4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 9. III/12.

     Kérjük a borítékra írják rá: „A&S” Zenei Műhelyek

 

Telefon, egyéb elérhetőségek:

       Dr. Németh Norbert, a Műhelyeket alapító és működtető „Ars et Sanitas” Bt. ügyvezetője, orvos-zeneszerző: (30) 2783 993

 

       Győri Magda, az alapító „Ars et Sanitas” Bt. ügyvezető h., író, rendező: (06-1)2033-243, (30)9916-551, e-mail: gyorimagda@freemail.hu

 

       Bartal László, karmester: (30)2420-160

 

 

 

Dokumentumok:

 

Az „A&S” Zenei Műhelyek alapító levele

Az „A&S” Zenei Műhelyek Működési Szabályzata

Belépési nyilatkozat (rtf, pdf)

Belépési adatlap (rtf, pdf)

Zenemű (kotta, hanghordozó) átvételi elismervényKoncertek, fellépések

sitemap